Finans ve Muhasebede OCR

Finans ve Muhasebede OCR

Finans ve muhasebe belgeleri, iş süreçlerini yönlendirmede kritik bir rol oynar. İşletmeler, günlük iş akışlarının bir parçası olarak faturalar, makbuzlar veya satın alma siparişleri gibi çeşitli finansal veya muhasebe belgelerini işler ve doğrular. İşletmeler büyüdükçe, bu tür birçok finansal belgeyi işlemek ve işlemek zorunda kalırlar. Kuruluşlar, mali belgeleri kontrol etmek, verileri muhasebe yazılımına girmek, verileri destekleyici belgelere göre doğrulamak ve son olarak gerekirse işlemleri işlemek için özel muhasebe ekiplerine sahip olma eğilimindedir. Örneğin, bir kuruluşun, faturayı onaylamadan/işlemeden önce bir tedarikçinin faturasını vermiş olduğu bir satın alma siparişi ile doğrulaması gerekebilir. Bu, faturadaki her bir kalemi PO’da karşılık gelen bir girişle eşleştiren bir doğrulama sürecini gerektirir.

Bu tür yoğun efor gerektiren işlemler, ilgili yasal zorunluluklar çerçevesinde yapılmak zorundadır. Genellikle taranmış doküman, PDF veya kağıt olarak paylaşılan bu belgeleri dijital iş akışlarına dahil edebilmek için çok fazla manuel efor harcanmaktadır. Finans ve muhasebe personeli tarafından yapılan bu manuel işlemler, fazlasıyla zaman alıcı ve hataya açık niteliktedir. Tam da bu noktada OCR devreye girerek bu manuel eforların azalmasına yardımcı olmaktadır.

Finans ve Muhasebede OCR; ilgili belgelerden finansal/muhasebe verilerinin çıkarılmasını otomatikleştirmek için OCR teknolojisinin kullanılmasıdır. OCR, taranan belgelerden ve görüntülerden metin, karakter, alan veya verileri otomatik olarak tanıyabilir ve çıkarabilir. OCR teknolojisi, her belge için işlem sürelerini büyük ölçüde azaltabilir. OCR ile mizanlardan, talimat dokümanlarından, faturalardan, makbuzlardan, beyannamelerden ilgili alanlar veya tablo verileri yakalanabilir, istenen formatta ilgili sisteme gönderilebilir.

OCR kullanımı, bu alandaki personelin manuel eforlarından tasarruf ettirerek daha fazla değer katan işlere odaklanmalarına olanak tanır.

Faydalar:

Finans ve muhasebe alanında çalışanlar, odaklarını ve zamanlarını veri girişinden analize kaydırmak için OCR’dan giderek daha fazla yararlanıyor. Diğer faydalara bakıldığında ise;

İşlem hızı artar – OCR ile veriler dakikalar içinde yakalanır ve doğrulanır. Manuel işlemeye göre %80’e kadar zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Çalışan motivasyonu artar – Manuel ve tekrar eden işlemler çalışanlar için sıkıcı olabilmektedir. Bu tür işler olabildiğince OCR ile otomatikleştirerek çalışanların asıl işlerine odaklanmasını sağlamak onları motive eder.

Maliyetler düşer – Hem efor hem belge depolama maliyetlerinde düşüş sağlanır.

Veri doğruluğu artar – OCR, belgelerden veri yakalarken yüksek derecede doğruluk sunmak için yapay zeka yetkinliklerinden yararlanır.

Akıllı sınıflandırma – Papirus AI ile belgelerinizi otomatik olarak sınıflandırabilirsiniz. Havale talimatı, serbest meslek makbuzu, fiş vb. türleri otomatik olarak sistem kendisi sınıflandırır.

Ölçekleme – OCR ile, çok yüksek hacimli belgeler dakikalar için kolayca işlenir.

Kullanım Alanları:

Finans ve muhasebede OCR kullanımıyla ciddi verimlilikler yakalanabilecektir. Örnek dokümanlara bakıldığında;

Finans:

 • Başvuru formları
 • Mizanlar
 • Talimat Talepleri
 • Çekler
 • Müşteri sözleşmeleri
 • İthalat/İhracat işlem belgeleri
 • Beyannameler

Muhasebe:

 • Matbu fatura
 • Fiş
 • E-fatura, e-arşiv, e-smm vb.
 • Dekontlar

Papirus AI ile ilgili finans ve muhasebe belgeleri üzerinde otomatikleştirebileceğiniz işlemler;

 • Veri yakalama
 • Doküman sınıflandırma
 • Barkod Okuma
 • İmza Kontrol
 • Alan doluluk kontrolü
 • Onay kutusu doluluk kontrolü
 • Veri maskeleme (belge imajı üzerinde fiziki)
 
Papirus AI, Finans ve Muhasebe alanındaki belgelerden veri yakalama alanındaki uzmanlığı sayesinde işletmelere şu avantajları sağlamaktadır:
 
 • Her doküman için ayrı şablona tanımlama gerekmez. Sık kullanılan belgeler için hazır modeller sunar.
 • Yarı yapısal ya da yapısal olmayan dokümanları, çok sayfalı belgeleri, tabloları ve çok satırlı dokümanlardan veri yakalar.
 • İhtiyaca uygun olacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Geleneksel paket OCR ürünlerinin sahip olduğu kısıtlar Papirus AI’de söz konusu değildir.
 • En az doğrulama eforu gerektirecek şekilde veri yakalar. İhtiyaç doğrultusunda sunulan doğrulama arayüzü ile bu sürecin verimliliği de arttırılmış olur.

Yapay Zeka Destekli OCR Çözümlerimiz İçin Kişiselleştirilmiş Demo İsteyin.