Lojistik OCR

 

Lojistik OCR

Tüketim ve ticaret hacminin artması lojistik sektörünü her geçen gün daha da büyütmektedir. Bu da tekrar eden doküman süreçlerinin daha çok zaman almasına yol açmaktadır. Öyle ki lojistik OCR uygulamaları bu açıdan önem arz etmektedir.

Lojistik sektörü, yüksek hacimler, zaman baskısı ve hatlara yer olmaması ile öne çıkar. Pazar irili ufaklı birçok paydaşa dağılmış olduğundan, dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması zordur. Bu nedenle lojistikteki birçok süreç hala çok fazla evrak işi ve manuel işlem içeriyor.

Genellikle bir lojistik sürecinde üçten fazla parti vardır. Alıcı, satıcı, taşıyıcı, gümrük müşaviri vb. Bu partiler arasındaki  süreç adımlarının her birinde yeni dokümanlar oluşur. Taraflar oluşturulan bu dokümanları birbirleriyle fiziki olarak paylaşır. Ancak her adım ayrı veri girişi eforu gerektirir. Lojistik sektöründeki doküman tipleri genellikle oldukça kompleks ve yarı yapısal formdadır. Bu sebeple bunlar OCR ile otomatik veri yakalamanın en zor olduğu doküman tipleridir. Özetle doküman tipi bazında OCR örneklerine bakacak olursak: 

Lojistik Sektöründeki Doküman Tipleri:

Konşimento OCR: Diğer adı taşıma senedidir. Üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar bilgilerinden başlayarak her türlü bilginin yer aldığıı kıymetli evraktır. Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. Alıcı, bu belge olmaksızın malları teslim alamaz.

CMR OCR: Dğer adı Karayolu taşıma senedidir. Uluslararası nitelikteki CMR (Convention Marchandises Routiers) anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir ve taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir. Navlun komisyoncusu veya taşımacılık şirketi alıcının adına düzenler. 

Airwaybill OCR: Diğer adı havayolu taşıma senedidir. Havayolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren makbuzdur.

Gümrük Beyannamesi OCR: Dış ticaret faaliyetleriniz kapsamında Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yaptığınız dış ticaret işlemi hakkında gümrük idaresine detaylı bir bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu bildirime “gümrük beyanı” denir. Yazılı gümrük beyanı, “gümrük beyannamesi” düzenlenerek gerçekleşir. Gümrük beyannamesinin şekli, hangi bilgileri içereceği ve nasıl doldurulacağını gümrük mevzuatı belirler.

Fatura OCR: Taşımaya konu yükün ticari anlaşmasının kanıtı olarak niteliğindeki mali dokümandır.

Bunlar dışında ehliyet, ruhsat, ATR vb. dokümanlar da loji̇sti̇k sektöründe veri̇ yakalama i̇hti̇yaci olan dokümanlardir.

Lojistik Sektöründe OCR Kullanımının Faydaları: 

Öncelikle OCR kullanımı lojistik sektörüne şu temel faydalar sağlar:

  • Zaman tasarrufu: Lojistik dokümanlarının üzerindeki verilerin OCR teknolojisi yardımıyla otomatik olarak yakalanması zaman tasarrufu sağlar. Manuel veri giriş eforlarını azaltır.
  • Teslim sürelerinin kısaltılması: Lojistikte teslim süresi en kritik başarı göstergelerindendir. Doküman işleme süreci de toplam sürenin önemli bir kısmını teşkil eder. Bu kısım ne kadar hızlı olursa teslim süreleri de o denli kısalacaktır.
  • Daha az hata: İnsanlar tarafından gerçekleştirilen veri girişlere hataya oldukça açıktır. Lojistikte yapılacak hatalar büyük sonuçlar doğurma ihtimaline sahiptir. OCR ile otomatik okumalarda hata oranı en aza düşer.

Sonuç olarak lojistik belgelerini sıralamak, sınıflandırmak ve gerekli verileri çıkarmak için Papirus AI’i tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte hazırlanmış eğitilmiş modeller sayesinde tüm lojistik dokümanlarınızda kullanmaya uygundur.Öncelik

Yapay Zeka Destekli OCR Çözümlerimiz İçin Kişiselleştirilmiş Demo İsteyin.