Türkçe OCR

Türkçe OCR

Türkçe OCR konusunda detaylara geçmeden önce veri yakalama ihtiyacının temellerine göz atmak gerekecektir. Teknoloji ve insan etkileşiminin artması, dolaşımdaki veri sayısını da her geçen gün arttırmaktadır. Bu dataların büyük bir kısmı dijital olarak dolaşıyor gibi görünse de halen ciddi  miktardaki data dijitalden fazla, belgeler üzerinde görüntü dosyası olarak yer almaktadır. Tam da bu noktada birçok işletmenin karşılaştığı önemli bir sorun; pdf dosyanız ve jpg png vb. içinde yer alan bu datalardan yeteri kadar yararlanamamaktır. Bir işletme, belgelerin içinde yer alan verileri görmezden gelemez. Bunların da tüm karar destek sistemlerine dijital olarak dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu noktada belgelerden bu verileri çıkarmak üzere bir süreç geliştirme ihtiyacı doğmaktadır. Bu iki şekilde yapılabilir: Manuel veri girişi veya veri giriş otomasyonu ile.

Örneğin; manuel veri giriş operasyonlarının ne denli efor ve maliyete neden olduğu aşikardır. Bu nedenle sağlanacak verim dahil olmak üzere işletmeler açısından veri giriş otomasyonu kurulması elzemdir. Nihayetinde bu otomasyonu gerçekleştirmeküzere OCR (optik karakter tanıma) uygulamaları geliştirilmiştir. Belge üzerinde yer alan dataların dijitalleştirilmesi sürecinde OCR pdf  teknolojisi öne çıkar.

Buradaki detaya geçmeden önce bu tür veri giriş otomasyonları ve OCR  kullanımının zorluklarından bahsetmek gerekir:

  • Net olmayan resim veya dokümanlardan veri çıkarmak zordur. Burada insan gözünün bile zorlandığı durumlarda OCR sistemlerinin de zorlanması son derece doğaldır.
  • Kelime okunmuştur ancak sistem bunun hangi veriye karşılık geldiğini belirten yanıtları alamamıştır. Belge üzerindeki yapı ve yerleşim buna imkan tanımamıştır.
  • Verilerin tablolarda yer aldığı durumlar olasıdır. Otomatik olarak tablo okuma, veri yakalama alanının en zor konularındandır. Tablolar temelde yalnızca metin bloklarıdır. Sonuç olarak satır, sütun ve hücreleri anlamak için ileri seviye yazılımlara ihtiyaç vardır.
  • Yerli OCR: Dünyada yer alan sayısız türdeki dil grupları kendi içlerinde birbirlerinden oldukça farklı fiziksel özellikteki şekillerden oluşur. Tüm bu şekilleri kapsayan bir OCR yazılımı bulunmamaktadır. 

Türkçe OCR’ın Önemi:

Belgeler içindeki verileri en hızlı ve verimli bir şekilde çıkarmak üzere OCR teknolojileri sahneye çıkar.  OCR teknolojisi adından da anlaşılacağı üzere tekil karakterleri tanımaya odaklıdır. Burada karakterlerin fiziki özelliklerine göre bir tanıma gerçekleşmektedir. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu dildeki karakterlerin tanıyan yerli ocr bu noktada kritik önem taşır. Ülkemiz için bakıldığında kullanılan çözümün Türkçe ocr özellikleri içermemesi durumunda uçtan uca bir veri giriş otomasyonundan bahsedilemez. Türkçe ocr, Türkçe dilindeki tüm karakterleri tanıma kabiliyetine sahiptir. Ancak Türkçe ocr kullanımı ile eksiksiz bir veri yakalamadan sağlanır.

Sık Karşılaşılan  “Ocr to Word  Türkçe” Aramaları:

Sonuç olarak bu alanın ne derece kritik olduğunu yapılan aramalardan da görebiliyoruz. Halihazırda kompleks bir teknoloji olan OCR’ın üzerine bir de kullanıcıların dil tercihleri eklendiğinde durum zor bir hal alabiliyor. Tam da bunu hedefleyen Papirus AI; sahip olduğu Türkçe ocr özellikleri ile genel kabul görmüş dünya dillerinin yanı sıra Türkçe dilinde OCR ile veri yakalama yapar. Bu doğrultuda geliştirilmiştir. İstediğiniz dilleri seçin, gerisini Papirus AI’e bırakın. Sizin de Türkçe OCR konusunda bir çözüm ihtiyacınız varsa aşağıda yer alan Demo Talebi düğmesine tıklayın,  boyutuna ulaşalım.

Yapay Zeka Destekli OCR Çözümlerimiz İçin Kişiselleştirilmiş Demo İsteyin.